Serielijsten

    Centre Edmond Fortier

           SERIELIJSTEN PRENTBRIEFKAARTEN

Voor de verzamelaars van prentbriefkaarten van Edmond Fortier zijn complete serielijsten beschikbaar op basis van WORD c.q. PDF.

De volgende uitgaven zijn beschikbaar.  


Deel I. Periode 1900 – 1904. (19 pagina's) 

Er zijn wat losse uitgaven( zg voorlopers):


Fortier-Dakar, zonder no,  4 stuks

Fortier-Dakar ,genummerd 1 tm 23 ,  23 stuks

Fortier-Photo-Dakar ongenummerd , zonder tekst , 32 stuks

Fortier-Photo-Dakar met tekst, maar zonder no. 13 stuks.


De mooiste serie !!  : 

Fortier, phot.Dakar ( no's 1 t/m 791 )


Deel II, Periode 1905 -1910. ( 58 pagina's}

De belangrijkste serie !

 

Collection Générale Fortier, Dakar(CGF-)

(no's 1 t/m 91)(no's 145 t/m 1.709)

(no's 2000 t/m 2254)(no's 2501 t/m 2660)

(no's 3.000 t/m 3.254)


Deel III, Periode 1911-1920. (23 pagina's)

Series van de herdrukken .

Collection Générale Fortier,Dakar(no's 1-2252)

Met onderbrekingen in de nummering en met - waar nodig - vermelding van              groene achterzijde.( z.g. verso-verte)


Landenuitgave, periode 1900 - 1920 (Uittreksels)


Diverse uiitgaven zijn beschikbaar op aanvraag.


INFO:

Stuur een e-mail naar:  info@edmondfortier.nl voor een nadere toelichting over levering en de basisvergoeding.

                               

                                    juli,2019-version 2.0-©1999- by CEF-NLD001705.url